Ser brevet konstigt ut? Klicka här »

Bättre liv. Bättre affärer.
2014-10-30


 
 

Vill du jobba i ett Dreamteam?

I hela vårt yrkesliv har vi sett vilken skillnad det är på arbetslag, en del fungerar riktigt dåligt och får väldigt lite gjort, vi kallar dem för Nightmare teams. Andra är precis tvärtom, de har både roligt på jobbet och får väldigt mycket gjort, vi kallar dem för Dreamteams.

Vad kännetecknar ett Nightmare team?

I ett Nightmare team så är ”jaget” större än ”laget”. Personerna är ofta väldigt tävlingsinriktade och vill visa sig som ”bäst i klassen”. Det brukar vara en chef utanför teamet som sätter lönen.

Det uppstår mycket destruktiva konflikter, man har svårt att hantera misstag och skyller gärna ifrån sig på andra när något går snett.

Ett Nightmare team har väldigt lågt kundfokus då den mesta energin går åt till att hantera alla destruktiva konflikter. Man kanske till och med säger ”vad skönt livet vore utan kunder” – ”de begriper ju inte det här” – ”jag har rätt och de har fel”.

Medlemmarna i ett Nightmare team utgår ifrån att andra är som man själv, retar sig på olikheterna, tolkar dem lätt som personangrepp och försöker att stjälpa varandra. Istället för att själv hantera alla destruktiva konflikter som uppstår så eskalerar man och kallar in cheferna runt omkring teamet. Detta tar mycket kraft, både för teammedlemmarna och för management runt omkring. Medlemmarna börjar älta alla problem, de blir grinigare och konfliktnivån ökar ännu mer – det blir en ond cirkel. Man längtar till fredag och redan på söndag eftermiddag får man lätt ångest och obehagskänsla inför att börja arbeta på måndag.

Arbetar man länge i ett Nightmare team påverkas både kropp och själ, det vill säga immunförsvaret går ner och man blir lättare sjuk. Produktiviteten (mätt i kundnytta) är mycket låg, ledtiderna långa, gruppmedlemmarna mår dåligt och lönsamheten är låg.

Vad kännetecknar ett Dreamteam?

I ett Dreamteam är ”laget” större än ”jaget”. Individerna kan stå tillbaka för att andra skall komma fram och man blir genuint glad när andra i laget utvecklas. I ett Dreamteam är alla delaktiga och i ett hundraprocentigt Dreamteam kan medlemmarna själva bestämma hur lönen skall fördelas. Vi har själva sett det fungera alldeles utmärkt.

I ett Dreamteam finns det också konflikter – skillnaden är att de är konstruktiva, det vill säga åsiktsskillnader utan destruktiva personangrepp. Åsiktsskillnaderna kan vara jobbiga i stunden, men man inser att olikheterna är bra för laget i det längre perspektivet. Besluten blir helt enkelt bättre.

Medlemmarna i Dreamteams har en hög kommunikationsförmåga, förstår olikheterna hos varandra och försöker stödja varandra. Man lyssnar och försöker förstå innan man blir förstådd. Denna förmåga gör även att man kommunicerar bra med sin omgivning. Man förstår inte bara kunden – utan även kundens kund – och kan därmed leverera ett mycket högt värde och bidra till att även kundens affär blir bättre. Även kreativiteten och innovationsförmågan är mycket hög i ett Dreamteam.

Det är så roligt och stimulerande att jobba i ett Dreamteam så medlemmarna ser fram emot och längtar till måndag, eller som någon myntade – ”jag längtar till alla dagar” – då man även har en mycket roligare och mer stimulerande fritid.

Allt detta gör att produktiviteten (mätt i kundvärde) är mycket hög, ledtiderna mycket korta, sjukfrånvaron låg och arbetsglädjen är hög, man har roligt på jobbet. Detta syns givetvis längst ner i resultaträkningen – Dreamteams är fantastiskt lönsamma.

Kan man skapa ett Dreamteam?

De flesta arbetslag befinner sig på en glidande gråskala mellan Nightmare team och Dreamteam. Om man tänker sig en skala där ett Nightmare team ligger på 1 och ett Dreamteam ligger på 100 bedömer de flesta av våra kunder att genomsnittet för teamen på deras företag ligger runt 50, de sämsta på 30 och de bästa på 80.

Ett team som vi arbetat med bedömde själva att de låg på 49 innan vi startade resan mot Dreamteam. Nio månader senare låg de – enligt sin egen bedömning - på 74. Alla ville dessutom rekommendera andra team att gå igenom samma utvecklingsprogram.

Det går att skapa Dreamteams – och det finns mycket att tjäna på att göra det – vi skapar helt enkelt både bättre liv och bättre affärer.

Hur ser det ut i din organisation? Var ligger ni på skalan? Tror du att det finns möjlighet att lyfta sig till att bli ett Dreamteam? Skriv gärna till oss och berätta om dina erfarenheter!
Vill du också ha ett bättre liv och bättre affärer?

Genom att arbeta med människorna i organisationen, deras värderingar, tankar och beteende, vill vi skapa engagerade medarbetare som mår och presterar bättre. Det leder till effektivare organisationer, nöjdare medarbetare och ökad lönsamhet.
Titta gärna på vår hemsida så får du veta mer om oss.
www.apricotmanagement.se

Kontakta oss gärna så berättar vi mer
info@apricotmanagement.se

Tomas: 070-773 01 30
tomas@apricotmanagement.se

Elisabet: 070-773 01 37
elisabet@apricotmanagement.se
Vill du inte ha fler nyhetsbrev från oss? klicka här »

Slogan